Vijesti

\informativna emisija\

Prate dnevne događaje u kojima našim slušateljima pružaju informacije o recentnim događajima, i to kako u gradu Zadru, tako i u cijeloj našoj Županiji, Hrvatskoj i svijetu.