Početna VIJESTI AGLOMERACIJA NIN PRIVLAKA VRSI Novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Grgur...

AGLOMERACIJA NIN PRIVLAKA VRSI Novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Grgur uskoro u pokusnom radu

U Ninu je održana konferencija za novinare na temu projekta: „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi“, koji se provodi na području grada Nina, općine Privlaka i općine Vrsi, uz sufinanciranje Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici nositelja projekta, izvođača i lokalnih samouprava. Među njima su bili direktor tvrtke Vodovod-Vir Hrvoje Bašić, inženjer tvrtke Vodovod-Vir Ivan Magaš, voditelj projekta izgradnje uređaja za pročišćavanje iz tvrtke Strabag AG Ivan Jelić i pročelnik Grada Nina Jozo Mustać.

Inženjer tvrtke Vodovod-Vir, Ivan Magaš, na konferenciji je naglasio: „Na ovom projektu radimo gotovo pet godina i sada smo u završnoj fazi radova na sustavu javne odvodnje, uključujući izgradnju kanalizacijske mreže, crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Preostalo je postaviti još oko 100 metara cjevovoda, spojiti jednu ili dvije crpne stanice te postaviti opremu u već ugrađene crpne stanice. Očekujemo tehničke preglede i izdavanje uporabnih dozvola za mrežu kroz mjesec dana. Započeli smo s primanjem zahtjeva i izgradnjom kućnih priključaka, predviđajući oko 6.000 priključaka u prvoj fazi na području Nin-Privlaka-Vrsi, s planom daljnjeg širenja mreže. Pokusni rad uređaja očekujemo sredinom kolovoza ili početkom rujna, kada će građani moći početi koristiti sustav za zbrinjavanje otpadnih voda.“

Direktor tvrtke Vodovod-Vir, Hrvoje Bašić, izjavio je : „Projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grgur, odnosno aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi, tvrtka Vodovod-Vir potpisala je krajem 2021. godine s tvrtkom Strabag. Svi poslovi na projektu odvijaju se sukladno dinamičkom planu. Ovaj pogon omogućit će priključenje velikog broja kućanstava na javni kanalizacijski sustav. Do sada su se građani koristili crnim jamama i malim uređajima, a izgradnjom ovog uređaja omogućit će se civilizirani pristup zbrinjavanju fekalnih otpadnih voda na području aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi.“

Područje Nina, Privlake i Vrsi će ovim projektom postići preko 80 % priključenosti na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na dosadašnju pokrivenost. Poboljšani sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda od iznimne je važnosti za očuvanje okoliša i turistički razvoj ovog područja, te doprinosi socijalnoj stabilnosti i smanjenju regionalnih razlika u Hrvatskoj.

Ivan Jelić, voditelj projekta izgradnje uređaja za pročišćavanje iz tvrtke Strabag, dao je izvještaj o napretku radova na uređaju: „Građevinski radovi na UPOV Grgur započeli su u travnju prošle godine. Riječ je o uređaju drugog stupnja pročišćavanja, što znači da uključuje mehaničko i biološko pročišćavanje otpadne vode. Trenutno smo u fazi instalaterskih radova, što znači da su građevinski radovi 80 % dovršeni. Preostaje završiti instalaterske radove, nakon čega će uređaj biti spreman za puštanje u pokusni rad.“

Pročelnik za komunalne poslove grada Nina, Jozo Mustać, izrazio je zadovoljstvo što se ovaj važan projekt bliži kraju. Poziva građane da podnose zahtjeve za priključke, budu još malo strpljivi i pripreme se za uključivanje i početak rada uređaja. „Bitno je da uređaj što prije započne s radom kako bi nove ulice, koje se u gradu počinju graditi, mogle biti adekvatno pripremljene za novi sustav.“

Projekt, koji je u tijeku od 2018. godine, obuhvaća izgradnju 104 km kanalizacijske mreže i 34 crpne stanice, sanaciju 31,6 km vodovoda te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja s novim podmorskim ispustom dužine 4,4 km. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi više od 53,824 milijuna eura bez PDV-a, pri čemu će EU osigurati 71,57 % sredstava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Preostali dio će najvećim dijelom sufinancirati „Hrvatske vode“ (10,71 %), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (10,71 %) te tri jedinice lokalne samouprave – Nin, Privlaka i Vrsi.