Početna I-NOVI AGRRA Provedeni važni projekti koji su unaprijedili znanja i vještine brojnih dionika

AGRRA Provedeni važni projekti koji su unaprijedili znanja i vještine brojnih dionika

U današnjem osvrtu na rad Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije predstavljamo nekoliko projekata važnih za daljnji razvoj ruralnog područja, ali i brojnih dionika uključenih u projekte. Projekte je predstavio ravnatelj AGRRA-e Ivica Pintur.

Europska unija dosta stavlja naglasak na digitalnu i zelenu tranziciju. U tom polju Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA provela je i provodi dosta projekata.

Kroz projekt ADRIANETBOOK sa Znanstvenom knjižnicom Zadar nabavljeni su skener i software za digitalizaciju knjižnične građe.

Projekt DIGITAL LITERACY ERASMUS omogućio je obuku odraslih za EU učenje i digitalnu edukaciju.

AGRI SMART ERASMUS  je projekt kojem je cilj pomicati svijest o digitalnim vještinama i preciznim tehnologijama u poljoprivredi kako bi ona bila održiva.

U ruralnom razvoju vrlo je važna suradnja sa znanstvenim sektorom. U tom smislu AGRRA je surađivala sa Sveučilištem u Zadru, ali i u inozemstvu.

Sa Sveučilištem u Zadru ostvaren je projekt BLUE SMART. Glavni cilj bio  je stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva te povećanje poslovnih mogućnosti sadašnjih i budućih zaposlenika plavog sektora Zadarske županije.

AGRRA je provela i jedan vrlo zanimljiv projekt, interesantnog naziva CUHaCHA

Projekt “CUHaCHA”  imao je  za cilj ojačati i očuvati identitet zajedničke kulinarske baštine programskog područja i pridonijeti razvoju turizma. Vodeći partneri su Hrvatska- BiH- Crna Gora, a iz zadarske županije nositelj projekta je bila upravo Agrra i Zadarska županija.  Projekt je iznjedrio vrijednu monografiju u kojoj je predstavljeno 30-ak jela iz sve tri regije. Osim toga svi partneri su opremili i kuhinje u kojima su održane radionice za kuhare i ugostitelje.

Do srpnja ove godine bit će završen još jedan projekt – OCD kao odgovor na krizu

Cilj projekta je priprema i provedba projekata i inicijativa usmjerenih na povećanje razine svijesti stanovništva o potrebi za socijalnim uključivanjem skupina u nepovoljnom položaju u životu zajednice. Poticanje i edukacija mladih za građanski aktivizam, daljnje jačanje volonterstva, osobito starijih osoba i drugih skupina u nepovoljnom položaju kad za to postoje uvjeti. Jačanje i unaprjeđenje OCD-a sa područja Ravnih kotara za provedbu aktivnosti i izgradnje vlastitih kapaciteta za suočavanje s kriznim situacijama.

CCI4TOURISM naziv je provedenog projekta kojemu je cilj bio unapređenje poduzetničkih vještina kulturnih i kreativnih industrija za valorizaciju kulturne baštine i razvoj održivih turističkih modela u jadransko-jonskim regijama. Glavni očekivani rezultat projekta CCI4TOURISM je unapređenje kulturnog i kreativnog sektora pomoću transnacionalnog pristupa koji je nužan za razvoj uspješnih strategija koji su ključ u rastu turističkog sektora.