Početna VIJESTI BENKOVAC Potpisan ugovor o izvođenju poslova katastarske izmjere

BENKOVAC Potpisan ugovor o izvođenju poslova katastarske izmjere

Na području Grada Benkovca za katastarske općine Benkovac i Buković provest će se katastarska izmjera u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige. Katastarsku izmjeru provodi Državna geodetska uprava, a stručne geodetske poslove u okviru usluga provođenja katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere za potrebe osnivanja katastra nekretnina obavit će trgovačko društvo ACES d.o.o. iz Zadra.

Danas, 22.ožujka u 12 sati na ulazu u grad Benkovac, na križanju ulica Kralja Tomislava i Zadarske, otkrivena je ploča sa svim podacima o početku izvođenja radova. Ploču su otkrili  gradonačelnik Grada Benkovca, Tomislav Bulić, te predstavnici Državne geodetske uprave i izvođača radova. Vrijednost ovoga projekta, procjenjen je na 1 300 000 eura.

U obavljanju poslova katastra nekretnina, službenici Državne geodetske uprave i zaposlenici spomenutog trgovačkog društva ovlašteni su ući hodom u prostor svake katastarske čestice, izuzimajući građevine, a vozilom ako to dopuštaju okolnosti gospodarenjem zemljištem, u nužnom opsegu odstraniti drveće, grmlje i ostalo raslinje ukoliko ometa obavljanje katastarske izmjere, te će postaviti na zemljištu ili građevinama sve potrebne oznake izmjere i međne oznake.

„Otvaram radove skupa s gradonačelnikom Grada Benkovca. Radi se o radovima na području Benkovca i Bukovića. Radi se o 2764 hektara. Izvoditelji radova su tvrtka Aces d.o.o. iz Zadra, a za nadzor je odgovorna tvrtka Geoprojekt iz Splita. Ovom prilikom pozivam sve vlasnike i upravitelje dobara da sudjeluju u ovom postupku jer će njihovom participacijom projekt završiti još uspješnije i bolje. Planirana katastarska izmjera trebala bi biti do kraja ove godine“, pojasnio je pročelnik područnog ureda za katastar Zadar, Nenad Javoran.

Nositelji prava na zemljištu na području na kojem se provodi katastarska izmjera dužni su vidljivim trajnim oznakama i na svoj trošak označiti granice zemljišta na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava ili kojim upravljaju za k.o. Benkovac do 1. travnja i za k.o. Buković do 1. lipnja ove godine.

Nositelje prava na zemljištu, pisanim putem će se pozvati na obilježavanje granica zemljišta, a Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Zadar, Odjel za katastar nekretnina Benkovac i trgovačko društvo ACES d.o.o. će im osigurati stručnu pomoć.