Početna VIJESTI DVA MJESECA PRIJE ROKA Dovršen rotor na Bilom brigu

DVA MJESECA PRIJE ROKA Dovršen rotor na Bilom brigu

Radovi na rekonstrukciji raskrižja ulica Put Biliga i Put Pudarice dovršeni gotovo dva mjeseca prije roka.

Gradonačelnik Branko Dukić sa suradnicima obišao je danas radove na uređenju kružnog toka na Bilom brigu, koji je tijekom dana pušten u promet.Izvođač radova je Cestogradnja d.o.o. Zelengrad, projektant i nadzorna služba je Donat d.o.o., Zadar, a radovi su vrijedni 596.945,98€, s uračunatim PDV-om.  Izvedeni su radovi na: 

  • Rekonstrukciji prometnice (kružni tok)
  • Rekonstrukciji vodovoda
  • Rekonstrukciji odvodnje
  • Rekonstrukciji nn mreže
  • Rekonstrukciji javne rasvjete
  • Rekonstrukciji TK mreže
  • Zaštita visokonaponskog 110kV kabela
  • Uređenje zelenih površina unutar obuhvata radova

 Planirano trajanje izvođenja radova je bilo pet mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao, no završeni su znatno ranije.  

Nakon dovršenja raskrižja Puta Biliga i ulice Hrvatskog sabora, dovršeni su i radovi na rekonstrukciji raskrižja ulica Put Biliga i Put Pudarice, na samom ulazu u Bili brig. Osim cestovnog rješenja kružnog toka, napravljena je i rekonstrukcije cjelokupne infrastrukture  unutar obuhvata: Uređene su nove zelene površine, zasađena nova stabla, omogućen je i ulaz u cijelo jedno područje na Putu Biliga. Zahvaljujući strpljenju građana radovi su se odvijali izuzetno brzo, projekt je dovršen gotovo dva mjeseca prije predviđenog roka završetka. Ovo je još jedan u nizu kružnih tokokva na području grada Zadra, nakon nedavno uređenog kružnog toka na Voštarnici kod Kauflanda. Pripremamo i nova prometna rješenja na području grada po završetku radova na aglomeraciji – izjavio je pročelnik za graditeljstvo Darko Kasap prilikom obilaska radova.