Početna VIJESTI Grad Zadar objavio Javni poziv za odabir članova Savjeta mladih

Grad Zadar objavio Javni poziv za odabir članova Savjeta mladih

Grad Zadar objavio je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zadra i njihovih zamjenika. Rok za predaju kandidatura je 26.siječnja.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Zadra koje se osniva s ciljem aktivnog sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u svojoj lokalnoj zajednici. Savjet mladih broji 11 članova, koji se biraju na vrijeme od tri godine. U Savjet mladih Grada Zadra mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Zadra, u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Više pročitajte ovdje.