Početna VIJESTI NATJEČAJ Dodjela stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2021./2022. godinu

NATJEČAJ Dodjela stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2021./2022. godinu

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra (Klasa: 604-02/21-01/09, Ur.broj: 2198/01-2-21-3, od 01. prosinca 2021.) i članka 12. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima (Glasnik Grada Zadra, br. 15/19) Povjerenstvo za stipendiranje i odobravanje drugih oblika potpore učenicima i studentima,  raspisuje  N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2021./2022. godinu.

https://www.grad-zadar.hr/repos/doc/NATJECAJ%20GRAD%20ZADAR-%20stipendije%202021-2022.pdf