Početna VIJESTI Natječaj za izradu Memorijalnog centra Domovinskog rata Ličko-senjske županije provodi Društvo arhitekata...

Natječaj za izradu Memorijalnog centra Domovinskog rata Ličko-senjske županije provodi Društvo arhitekata Zadra

Foto: zda.hr

Ličko-senjska županija raspisala je natječaj za izradu Memorijalnog centra Domovinskog rata Ličko-senjske županije. Natječaj organizira i provodi  Društvo arhitekata Zadra (ZDA).

PRAVO SUDJELOVANJA: imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet je da je najmanje jedan od autora pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt  upisan u imenik ovlaštenih arhitekata. Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području.

Na natječaju ne mogu sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je Provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda i njihovi zamjenici, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici, kao i njihovi bliski srodnici u prvom i drugom koljenu, kao ni njihovi bračni ili izvanbračni drugovi, te neposredni suradnici (podređeni i nadređeni), kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda.

NATJEČAJNI ELABORAT

Natjecatelji mogu preuzeti natječajni elaborat u digitalnom obliku bez naknade, na javno dostupnoj poveznici (link) s poslužitelja: http://gofile.me/3X8pr/scELEvlJy

ROKOVI NATJEČAJA

Početak Natječaja je 10.06.2024. godine.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 08.07.2024.

Pitanja se postavljaju putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o nabavi.

Objava odgovora na pitanja do 16.07.2024.

Na pravodobno postavljena pitanja, pisana pitanja i odgovori bit će objavljeni do zadanog roka u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama https://eojn.nn.hr, na www.zda.hr.

Rok predaja natječajnih radova je 26.08.2024.  (ponedjeljak) do 15:00h bez obzira na način dostave. Natječajni radovi dostavljaju se u pisarnicu na adresu Naručitelja (raspisivača):

Ličko – senjska županija

Dr. Franje Tuđmana 4

53 000 Gospić, Republika Hrvatska

s naznakom „Projektni natječaj: Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko – senjske županije, evidencijski broj nabave 12/24 JN“ – NE OTVARAJ

Više informacija pogledajte OVDJE.