Početna Novi glas

Novi glas

Pravila za sudjelovanje u natjecanju

za „NOVI GLAS“ – NOVOG RADIJA

Članak 1.

Ovim Pravilima uređuju se postupak i uvjeti natjecanja za izbor najboljeg glasa Zadarske županije pod nazivom „Novi glas“ (dalje: natjecanje) koje se održava u organizaciji Novog radija Zadar od 20. studenog 2023. do 28. veljače 2024.

Kratki opis natjecanja

Članak 2.

„Novi glas“ je reality pjevačko natjecanje Novog radija koje za cilj ima otkrivanje mladih pjevačkih talenata sa zadarskog područja. Najvažnija stavka cijelog projekta je odabir isključivo kvalitetnih pjevačkih talenata koji će svojim izvedbama, pred stručnim žirijem, prezentirati svoj talent. Najbolji od njih osvojit će titulu NOVOG GLASA te kao nagradu snimanje i potpunu audio/video produkciju pjesme o trošku organizatora – NOVOG RADIJA.

Natjecanje je radijski/video serijal od 3 emisije koji proizvodi Novi radio i sastoji se od prijave i predizbora (žiri odabire potencijalne kandidate na temelju zaprimljenih prijava), audicije (2 emisije) i finala (1 emisija).

Gore navedene emisije će se snimati i prenositi na youtube kanalu i društvenim mrežama Novog radija.

Na temelju ovog javnog natječaja, koji će se objaviti na web-stranici (noviradio.hr) i društvenim mrežama Novog radija, zainteresirane osobe koje udovoljavaju uvjetima sudjelovanja prijavljuju se za sudjelovanje u predizboru kandidata, i to slanjem osobnih podataka (ime i prezime, dob) te video snimku izvedbe kandidata prema njegovu izboru.

Članak 3.

Uvjeti sudjelovanja:

Pravo sudjelovanja na natjecanju imaju kandidati/natjecatelji koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. Starosna dob: pravo sudjelovanja imaju kandidati s navršenih 16 (šesnaest) godina na dan ispunjavanja prijave.

2. Državljanstvo/prebivalište: pravo sudjelovanja imaju svi državljani Republike Hrvatske s trajnim ili privremenim (studenti) prebivalištem u Zadru.

Članak 4.

POSTUPAK PRIJAVA

Prijave je moguće ostvariti od 20.11.2023. do 31.12.2023. na email adresu prijave.noviglas@gmail.com

Potrebno je dostaviti:

  • Ime i prezime, dob
  • video snimku pjesme (izbor pjesme po želji) kojom će kandidat najbolje predstaviti svoje glasovne mogućnosti

Članak 5.

PREDIZBOR (do 15.1.2024.):

Stručni ocjenjivački sud, koji se sastoji od četvero stručnih članova, na temelju pristiglih prijava izabrat će prema glasovnim mogućnostima kandidate koji zadovoljavaju Uvjete sudjelovanja u natjecanju.

Nakon predizbora izabrani natjecatelji bit će pozvani na audiciju.

AUDICIJA:

Audicija se snima uživo u studiju Novog radija. Na audiciji sudjeluju natjecatelji koje je odabrao stručni ocjenjivački sud tijekom eliminacijskog postupka predizbora. Kandidati će biti pravodobno obaviješteni o točnom terminu snimanja.

Natjecatelji, u dogovoru s produkcijskom ekipom, pripremaju po jednu pjesmu koju će izvesti na audiciji. U slučaju nesuglasja u vezi s izborom pjesme konačnu odluku donosi produkcija showa.

Kandidati se mogu koristiti instrumentom koji će sami donijeti i svirati (npr. akustična gitara i sl.) ili pjevati na matrice.

Tijekom audicije, odnosno izvođenja pjesama, stručni žiri odabrat će po jednog  kandidata iz svake audicijske emisije koji će se natjecati u finalu. Njihove odluke o izboru temelje se isključivo na glasovnim izvedbama kandidata. Za natjecatelje koji nisu izabrani u finale natjecanje završava.

FINALE:

Nakon audicije slijedi natjecanje dvoboj izabranih kandidata u finalu NOVOG GLASA. Finale showa sastoji se od jedne emisije koja će kao i dvije audicijske biti emitirana na youtube kanalu i društvenim mrežama radija. To je završni dio natjecanja u kojem finalisti izvode po dvije pjesme svaki. Nakon završetka stručni žiri proglašava pobjednika natjecanja tj. NOVI GLAS.

Nagrada za pobjednika natjecanja jest snimanje i potpuna audio/video produkcija pjesme o trošku organizatora – NOVOG RADIJA.

Članak 6.

ZAŠTITA PODATAKA

Ispitanik ima pravo na zaštitu osobnih podataka slijedom općeg prava na zaštitu privatnosti i u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) te Općom uredbom o zaštiti podataka (EU 2016/679; dalje: Uredba).

Ispitanik, u smislu kako ga definira Uredba, u natjecanju „Novi glas“ svaka je fizička osoba koja je popunila obrazac prijave dajući time privolu Novom radiju Zadar d.o.o. da obrađuje njegove osobne podatke te kandidat/natjecatelj izabran u daljnjim koracima postupka natjecanja utvrđenog ovim Pravilima. U daljem tekstu ovoga članka za ispitanika se rabi izraz natjecatelj ili kandidat/natjecatelj.

Voditelj obrade osobnih podataka natjecatelja je Novi radio Zadar d.o.o., Splitska 3, Zadar, Hrvatska. Voditelj obrade podataka odgovoran je za zaštitu osobnih podataka kandidata/natjecatelja.

Svrha je obrade osobnih podataka kandidata/natjecatelja realizacija natjecanja, odnosno omogućavanje fizičkim osobama da se prijave i sudjeluju u tom natjecanju u skladu s ovim Pravilima natjecanja. Pravna je osnova za obradu osobnih podataka privola kandidata/natjecatelja. Kandidat privolu daje prihvaćanjem ovih Pravila i popunjavanjem prijave za natjecanje. Ako ga pozovu u daljnje faze natjecanja, prijavljeni kandidat bit će pozvan da potpiše drugu privolu za daljnju obradu podataka. Novi radio Zadar će podatke kandidata/natjecatelja obrađivati do 30. ožujka 2024. Nakon toga roka osobni podaci kandidata/natjecatelja bit će izbrisani osim onih koji su navedeni i objavljeni u snimljenim emisijama, produkcijskim audio i audiovizualnim materijalima i drugoj produkcijskoj dokumentaciji koja mora biti pohranjena u trajni arhiv te objavama na internetskoj stranici, društvenim mrežama i javnim internetskim platformama. Za eventualne potrebe statističkih obrada osobni podaci kandidata/natjecatelja bit će anonimizirani.

Novi radio Zadar će obrađivati sljedeće kategorije osobnih podataka kandidata/natjecatelja: ime, prezime, spol, adresu stanovanja, adresu elektroničke pošte, broj telefona, radni status, zvanje, trenutačno zanimanje te fotografije, audio i audiovizualne snimke koje će predložiti sam kandidat/natjecatelj.

Novi radio Zadar navedene osobne podatke kandidata/natjecatelja neće iskoristiti za bilo koju drugu svrhu osim one navedene u ovom članku.

Kandidat/natjecatelj, u skladu s Uredbom, ima pravo na informiranje o obradi osobnih podataka, pravo na pristup tim podacima te pravo na ispravak, prenosivost podataka i prigovor. Pravo na brisanje podataka može se ostvarivati samo u skladu s ovim Pravilima, odnosno nije ga moguće ostvariti ako je riječ o podacima snimljenima i objavljenima u emisijama i drugim audiovizualnim zapisima te drugim produkcijskim materijalima koji se moraju pohraniti u trajni arhiv.

Kandidat/natjecatelj ima pravo na pritužbu nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj mjerodavno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb.

Ako kandidat/natjecatelj ima bilo kakav upit o tome kako se koriste njegovi osobnih podaci ili želi uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, može se obratiti službeniku za zaštitu podataka Novog radija na adresi sjedišta Splitska 3, Zadar. 

Članak 7.

Ova Pravila objavljuju se na web stranici noviradio.hr.

Članak 8.

U slučaju spora nadležan je sud u Zadru.

U Zadru, 10.11.2023.

Anica Košta

direktorica