Početna VIJESTI Obilježavanje Međunarodnog dana volontera i dodjela nagrade „Volonterska ruka“ 2020

Obilježavanje Međunarodnog dana volontera i dodjela nagrade „Volonterska ruka“ 2020

Volonterski centar Zadar i ove godine objavljuje natječaj za dodjelu nagrada istaknutim volonterima/kama i organizatorima volontiranja na području Zadarske županije.  Nagrada „Volonterska ruka“ dodjeljuje se organizacijama i volonterima/kama koji/e doprinose  razvoju i promociji volonterstva povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera, 5. prosinca.

Volonterski centar se ovim putem želi upoznati s radom volontera/ki i organizacija koje organiziraju volontiranje na području naše županije, ali ujedno i potaknuti razvoj novih volonterskih akcija i programa. Vrednovanjem doprinosa pojedinca i organizacija doprinosi se afirmaciji volonterstva.

Želja nam je potaknuti organizacije da se što više usmjere k volonterskom potencijalu te da se njihov dosadašnji, ali i budući, rad i trud cijeni i nagrađuje. Volontere/ke prijavljuju organizacije u kojima volontiraju ili su volontirali/e.

Na natječaj za dodjelu nagrade „Volonterska ruka“ mogu se prijaviti organizatori volontiranja odnosno udruge, zaklade i fondacije, ustanove i svaka druga pravna osoba iz čijeg osnivačkog akta proizlazi da nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti (neprofitna pravna osoba). Prijaviti se dakle mogu neprofitne organizacije – organizatori volontiranja s područja Grada Zadra i Zadarske županije.

Organizacije u priloženom obrascu mogu prijaviti same sebe ili druge organizacije za koje smatraju da su zaslužile nagradu za razvoj i promociju volonterstva na području Zadra i Zadarske županije.  Prijaviti se mogu dakle:

  • organizacije koje u svoj rad uključuju volontere/ke
  • organizacije koje organiziraju volonterske akcije, humanitarne akcije, djeluju na području razvoja solidarnosti i humanosti te razvoju civilnog društva
  • organizacije koje zadovoljavaju potrebe različitih potrebitih korisnika/ica
  • organizacije koje djeluju na području razvoja zajednice i aktivnosti za zajednicu.

Nakon primitka svih nominacija Partnersko vijeće pri Volonterskom centru izabrat će organizaciju čije je djelovanje najviše doprinijelo razvoju volonterstva i uključivanju volontera/ki u dosadašnjem radu te volontere/ke koji/e su se posebno istaknuli u radu organizacije.

Obavještavamo sve zainteresirane da upute za prijavitelje te obrasce za prijavu mogu pronaći na poveznici te ih ispunjene trebaju poslati na našu e-mail adresu: info@vczd.org,  najkasnije do 30.11.2020. godine.

.