Početna VIJESTI Počeli radovi na projektu uređenja karinske plaže

Počeli radovi na projektu uređenja karinske plaže

Započeli su radovi na projektu uređenja karinske plaže i pripadajuće infrastrukture. Nositelj projekta je Grad Benkovac, a partner je Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac.

Temeljem provedenog postupka javne nabave radova za izvođača radova izabrana je Zajednica ponuditelja koju čine tvrtke Kruševo-put d.o.o. iz Smilčića i Ingra d.d. iz Zagreba. Ugovorena vrijednost radova iznosi 8.560.986,44 HRK sa PDV-om, sa rokom završetka od 12 mjeseci.

Za izvršitelja usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu izabran je Civil Engineering Consultancy d.o.o. iz Zadra, dok je za uslugu projektantskog nadzora izabran 4M Projekt d.o.o. iz Splita.

Projekt „Uređenje karinske plaže i pripadajuće infrastrukture“ je podijeljen u dvije funkcionalne cjeline koje su neovisne. Prva funkcionalna cjelina je predmet radova i odnosi se na obnovu prometnice, obnovu javne rasvjete, obnovu parkirališnih mjesta te izvedbu crpne stanice i tlačne kanalizacije.

Očekivani rezultati projekta su:

• Obnovljena prometnica

• Obnovljena javna rasvjeta

• Obnovljena parkirališna mjesta

• Izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda

Projekt „Uređenje karinske plaže i pripadajuće infrastrukture“ jedan je od komplementarnih projekata Intervencijskog plana Grada Benkovca, koji je prema izrađenoj evaluaciji prioriteta značajan projekt Intervencijskog plana Grada Benkovca.