Početna I-NOVI Poziv udrugama na osnivanje Inicijative udruga Zadarske županije za dobro upravljanje

Poziv udrugama na osnivanje Inicijative udruga Zadarske županije za dobro upravljanje

Partneri u projektu B.Ready pozivaju udruge s područja Zadarske županije na iskaz interesa za formiranje Inicijative udruga Zadarske županije za dobro upravljanje.

Svrha Inicijative je okupiti udruge u različitim područjima djelovanja kako bi se umrežili sa svrhom postajanja relevantnim čimbenikom u svojem područja djelovanja u svojoj lokalnoj zajednici, te na županijskoj razini.

Metodologija koja se predlaže je uzajamno educiranje članova udruga kako bi osnažili svoje sposobnosti za zagovaranje prema javnim tijelima, te uspostavu ili jačanje dijaloga s javnim tijelima. Cilj je stvoriti mrežu udruga koje će se afirmirati kao ravnopravni partner dobrog upravljanja lokalnom zajednicom i asociranim problemima. 

Pozivaju se zainteresirane udruge da se jave asistentu voditeljice projekta Ivanu Matiću na e-mail: projektbready@gmail.com.

Teme o kojima će zainteresirane udruge biti konzultirane su:

  • koje su njihove potrebe za edukacijom (npr. administrativno upravljanje udrugom, komunikacija s javnim tijelima i javnosti, zagovaranje, organiziranje volonterskih aktivnosti i drugo na njihov prijedlog, lista nije konkluzivna)
  • koje su njihove kompetencije koje mogu i žele podijeliti s drugim udrugama (npr. edukacija ili praktična pomoć npr. u pisanju projekata, izvještavanju, osmišljavanju javne kampanje, organiziranju volonterskih akcija i drugo na njihov prijedlog, lista nije konkluzivna)
  • imaju li dovoljno sredstva za provedbu misije svoje udruge
  • potreba za formiranjem projektnih i izvanprojektnih partnerstava
  • aktualne potrebe udruga za zagovaranjem

Prvi sastanak Inicijative u planu je provu polovicu prosinca 2022. Mjesto sastanka će biti grad ili općine iz koje bude najveći broj zainteresiranih udruga, uz uvjet postojanja adekvatnog prostora za sastanke.

Inicijativa se uspostavlja u sklopu projekta “B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu”  .

Projekt B.Ready provodi Ekološka udruga Zrmanja u partnerstvu  s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, Udrugom socijalnih radnika Zadar – Volonterskim centrom Zadar i  Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA).  Riječ je o jednogodišnjem projektu čija će provedba trajati do 16. veljače 2023. godine, a koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.