Početna I-NOVI PROJEKT ECOWAVES U Gaženici postavljeni eko otoci, meteo stanica i senzori za...

PROJEKT ECOWAVES U Gaženici postavljeni eko otoci, meteo stanica i senzori za praćenje kvalitete zraka

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA u suradnji sa Lučkom Upravom Jonskog mora – Lukom Taranto provodi projekt ECOWAVES u sklopu programa  INTERREG ADRION 2014. – 2020. u području održivih regija. Projekt se provodi od 1. ožujka 2020. do 28. veljače 2023. godine. Projekt ECOWAVES će pomoću transnacionalnog pristupa doprinijeti očuvanju i smanjenju onečišćenja, te će razviti transnacionalnu strategiju usmjerena k upravljanju otpadom i oformiti transnacionalnu mrežu za zaštitu okoliša unutar lučkog područja.

U sklopu projektnih aktivnosti danas su u Lučkoj upravi Zadar u Gaženici predstavljeni eko otok, meteo stanica te senzori za mjerenje kvalitete zraka.

“Ono što smo napravili od samog početka su detekcije nedostataka koje smo imali u ovoj luci, a onda smo napravili sve pripreme, program i nabavu potrebne opreme kako bi ovu luku napravili još boljom. U sklopu projekta smo nabavili meteo stanicu koja je montirana prije nekoliko dana i video screen koji očitava podake. Pored toga smo nabavili uređaj sa senzorima koji očitava parametre četiri štetna plina. Ta senzorika je pomična i služit će za cijelo područje lučke uprave. Nabavili smo i dva eko otoka od kojih će jedan biti za ribarsku luku Gaženica, a drugi za ribarsku luku Lamjana. Eko otok se sastoji od više spremnika za staklo, plastiku i papir te za otpadno ulje i uljene krpe. Sveukupno radi se o nešto manje od 700.000,00 kuna koji su sufinacirani preko projekta ECOWAVES”, rekao je ravnatelj Lučke Uprave Zadar Željko Knežević.

„Današnja prezentacija jerezultat dugogodišnjih napora i rada Agencije na uspostavljanju projektnih aktivnosti koje su došle u svoju realizaciju. Glavni nam je cilj zaštita okoliša Jadranskog mora gdje su glavni rizici onečišćenja ilegalno odlaganje otpada s brodova, kao i neadekvatno upravljanje otpadom. U tu su svrhu nabavljeni mobilni ekološki otoci koji omogućuju njegovo selektiranje, recikliranje, a time i smanjenje troškova i količina otpada u samoj luci“, kazao je  ravnatelj AGRRA-e Ivica Pintur.

Postavljanje mobilnih ekoloških otoka služi za selektivno odvajanje otpada. Izdvojenim sakupljanjem i odlaganjem otpada u ekološke otoke omogućuje se iskorištavanje tih sirovina te smanjenje količine otpada koji se odlaže u luci. Na taj se način postižu značajne uštede te se smanjuje negativan utjecaj na okoliš korištenjem postojećih sirovina i štednjom energije. Krajnji cilj je održivo gospodarenje otpadom u kojem se sav koristan otpad reciklira te se stavlja naglasak na važnost održivog upravljanja okolišem u skladu s prioritetima projekta.

Stalno rastuća koncentracija putnika u luci zahtijeva i sve veću brigu o kvaliteti zraka jer ona utječe na okoliš i u konačnici na zdravlje ljudi. Senzori za praćenje kvalitete zraka doprinijet će poboljšanju kvalitete zraka s ciljem smanjenja štetnih posljedica na okoliš, ljudsko zdravlje te povećanje ekološke održivosti lučkog područja.

senzori za mjerenje parametara četiri štetna plina

O PROJEKTU SUSPORT

Ravnatelj Lučke Uprave Zadar Željko Knežević izvijestio je o projektu SUSPORT. Riječ je o programu prekogranične suradnje Italije i Hrvatske u kojem uz vodećeg partnera, odnosno Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea, sudjeluje još petnaest projektnih partnera, od čega osam iz Italije i sedam iz Hrvatske. “

“U sklopu tog programa smo napravili nadstrešnicu na parkiralištu Lučke uprave. Završit ćemo je uskoro, s montažom solarnih panela, baterija za spremanje te prikupljene energije, a imat ćemo i punjač za električne automobile. Snaga koju ćemo dobiti na taj način, odnosno električnu energiju, iznosi otprilike 30kW i to će služiti za osvijetljavanje luke Gaženica, a isto tako za punjenje električnih vozila. Lučka uprava Zadar je za realizaciju pilot projekta i ostale aktivnosti dobila budžet od 500.000,00 eura uz obavezu financiranja 15 % vlastitih sredstava“.