Početna I-NOVI PROJEKT “FIRESPILL” Žurne službe pokazale spremnost na vježbi gašenja požara u Zatonu

PROJEKT “FIRESPILL” Žurne službe pokazale spremnost na vježbi gašenja požara u Zatonu

Zadarska županija u sklopu provedbe projekta FIRESPILLFostering improved reaction of crossborder emergency services and prevention increasing safety level organizirala je 10. svibnja 2022. godine izvođenje pokazno terenske vježbe gašenja požara „Evakuacija turista i gašenje požara u Zaton Holiday Resortu“. Vježbu je pratio i zamjenik župana Zadarske županije Šime Vicković.

„Kroz ovaj projekt Zadarska županija će nabavljati vatrogasnu opremu za Javnu vatrogasnu postrojbu Zadar, uz pomoć koje će održavati vježbe i edukacije. Ostale aktivnosti Zadarske županije u projektu FIRESPILL su sudjelovanje u medijskim kampanjama, kao i aktivnostima jačanja ljudskih kapaciteta. Tehnička pomoć na ovom projektu je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.“ – kazao je zamjenik župana Vicković.

Cilj vježbe bio je uvježbavanje, provjeravanje i podizanje opće razine spremnosti operativnih snaga u slučaju prirodne nepogode kao što je požar. Nositelj organizacije pokazno-terenske vježbe je Zadarska županija, a u njezinu izvođenju sudjelovale su žurne službe koje su pokazale spremnost na pravovremene i adekvatne reakcije. Po završetku vatrogasne vježbe, održan je Info dan projekta Firespill te Izložba opreme županijskih snaga i žurnih službi – Hitne pomoći, Policije, Vatrogasaca, Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatskog Crvenog križa. Okupljenima je predstavljen i centar EUROPE DIRECT Zadar koji je za građane pripremio informativne EU publikacije, a za najmlađe posjetitelje iz osnovnih škola Zadarski otoci i Privlaka i prigodne poklone.

Projekt FIRESPILL  provodi se u sklopu poziva iz Programa Italija – Hrvatska 2014.-2021. godine. Nositelj projekta je Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, dok je Zadarska županija jedan od 14 partnera na projektu. Projekt je s provedbom započeo 1. travnja 2021. godine, a provedba projekta traje 32 mjeseca, točnije do 31. prosinca 2023. godine. Cilj projekta FIRESPILL je poboljšanje kapaciteta žurnih službi u svrhu povećanja prekogranične učinkovitosti u borbi protiv prirodnih i ljudskim utjecajem izazvanih katastrofa, smanjujući izloženost stanovništva utjecaju opasnosti i povećanje sigurnosti hrvatskog i talijanskog jadranskog bazena poboljšanjem mjera i instrumenata za sprječavanje i upravljanje izvanrednim stanjima. Ukupna vrijednost projekta iznosi 16.492.799,60 EUR, od kojih je Zadarskoj županiji dodijeljeno 409.995,90 EUR, uz sufinanciranje od 85%.

Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator pruža tehničku pomoć Zadarskoj županiji u provedbi projekta. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge provedbe ne stvaraju financijski teret za Zadarsku županiju.