Početna VIJESTI Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna...

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije

Foto: zadarska-zupanija.hr

Razlozi izrade Izmjena i dopuna Plana proizlaze iz razloga što su tijekom trajanja izrade posljednjih Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije, a posebice tijekom javne rasprave zaprimljeni brojni prijedlozi i primjedbe javnopravnih tijela te ostalih pravnih i fizičkih osoba kojima su iskazane nove razvojne potrebe, a koje, zbog što skorijeg dovršenja dugotrajnog i zahtjevnog postupka izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš (prethodnih) Izmjena i dopuna Plana s Glavnom ocjenom utjecaja na ekološku mrežu, u tom trenutku nije bilo moguće razmotriti.

Također, u razdoblju tijekom izrade te od donošenja prethodnih izmjena i dopuna Plana, mijenjala se zakonska i podzakonska regulativa te sektorska studijska dokumentacija koja utječe na dokumente prostornog uređenja.
Cilj savjetovanja je prikupiti informacije o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti u vezi s razlozima i ciljevima izrade izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije.

Budući da je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije akt kojim se uređuju pitanja od interesa građana i pravnih osoba, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
Postupak savjetovanja provest će se u razdoblju od 12. listopada 2023. godine do 13. studenog 2023. godine. Organizator i nositelj postupka savjetovanja je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove u Zadarskoj županiji.
Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja, za koju potrebu Vam je na raspolaganju Nacrt prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije i Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju koje možete pogledati na poveznici