Početna VIJESTI ŠTETA NAKON POPLAVE U OBROVCU Štete na 10 javnih objekata, 10 obiteljskih...

ŠTETA NAKON POPLAVE U OBROVCU Štete na 10 javnih objekata, 10 obiteljskih kuća, 7 stanova i 45 poslovnih objekata

FOTO: ZADARSKA ŽUPANIJA

Dana 25. svibnja 2023. održan je radni sastanak Stožera civilne zaštite Grada Obrovca i analizirane su posljedice poplave od 14. svibnja 2023.

Do sada su utvrđene štete na 10 javnih objekata, 10 obiteljskih kuća, 7 stanova i 45 poslovnih objekata te štete na pojedinim prometnicama, mostovima i poljoprivrednim površinama.

Izvršeno je mehaničko čišćenje poplavljenih objekata, organiziran je odvoz poplavom uništenog namještaja te je pristupljeno dezinsekciji i dezinfekciji poplavljenih prostora.

Osigurana je opskrba pitkom vodom i dostava živežnih namirnica građanima koji su bili u potrebi.

Od 19. svibnja 2023. stavljene su u funkciju osnovna i srednja škola te dječji vrtić. Do daljnjeg nije u funkciji Gradska knjižnica i Dom kulture.

U tijeku je prikupljanje podataka o nastaloj materijalnoj šteti koju oštećenici mogu prijaviti u prostorijama Gradske uprave.

U sljedećim danima pristupit će se uklanjaju vreća s pijeskom i iste će biti deponirane u neposrednoj blizini na području grada Obrovca.

Na sjednici su predložene smjernice za dugoročno rješenje mogućih poplava uslijed visokih vodostaja Zrmanje.

Jedna od mogućih mjera je odmuljivanje akumulacijskog jezera Razovac koje započinje već u sljedećem mjesecu.

Nadalje, predlaže se razmatranje mogućnosti postavljanja mobilnih brana na postojeći zaštitni zid na lijevoj obali nizvodno od mosta, kao i građevinskih mjera i rekonstrukcija zaštitnih obalnih zidova.

Što se tiče odmuljivanja rijeke Zrmanje, Hrvatske vode izradile su geodetski snimak a nakon čega slijedi izrada projektne dokumentacije.

Imajući u vidu sve češće vremenske ekstreme izazvane klimatskim promjenama i nemogućnost predviđanja njihovog intenziteta, potrebno je jačanje svijesti i spremnosti odgovora na ugrozu.