Početna KULTURA TRAGOM BOGATE PROŠLOSTI Jedinstvena priča o Zlatu i srebru grada Zadra

TRAGOM BOGATE PROŠLOSTI Jedinstvena priča o Zlatu i srebru grada Zadra

U ponedjeljak, 5. prosinca u Stalnoj izložbi crkvene umjetnosti u Zadru otvara se izložba „STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI U ZADRU – tragom bogate prošlosti“.

Riječ je o izložbi koja je nastala na temelju opsežnih arhivskih istraživanja, a građa koja je korištena u njezinoj realizaciji potječe iz više kulturnih ustanova, muzeja i arhiva u RH. Tako će posjetitelji, na temelju sačuvane fotodokumentacije, arhivskih spisa, tlocrta i novinskih članaka, dobiti uvid u niz povijesno-društvenih događaja koji su prethodili utemeljenju Stalne izložbe crkvene umjetnosti u Zadru te su utjecali na njezin razvoj od samih početaka pa sve do danas. Velikim dijelom u izložbi će biti predstavljena i dosad neobjavljena arhivska građa, kao i sačuvana fotodokumentacija, što izložbu čini posebno zanimljivom jer donosi nove spoznaje o povijesti Zadra, ali i njegovih sakralnih objekata.

Kako je spašeno zadarsko “Zlato i srebro”? Kakve veze imaju Miroslav Krleža i SICU? Zašto je SICU jedina “stalna izložba” u RH? Jesmo li upoznati s vrijednošću umjetnina koje se nalaze u postavu? Izložba je iznimna prilika da se zainteresirana javnost pobliže informira o spomenutim temama te se upozna sa sakralnim blagom koje je izloženo u SICU.

Autorica izložbe je kustosica Stalne izložbe crkvene umjetnosti u Zadru doc. dr. sc. Ana Jordan Knežević.