Početna VIJESTI U tijeku je savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga srednjoročnog plana davanja...

U tijeku je savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga srednjoročnog plana davanja koncesija na pomorskom dobru Zadarske županije za razdoblje od 2024. do 2026 godine

Foto: zadarska-zupanija.hr

Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama , Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet, kao nadležno tijelo, provodi pripremne radnje za davanje koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za predmete koji su od interesa i značaja za jedincu područne (regionalne) samouprave i koncesije u ostalim zaštićenim dijelovima prirode na rok do 20 godina, a čija je namjena planirana prostornim planom i to:

1. za luku posebne namjene

2. za nautičko sidrište

3. za privezište

4. za zahvaćanje mora (npr. punjenje bazena morskom vodom, eksploatacija mora za medicinske proizvode, desalinizatori, za uzgoj ribe i drugih morskih organizama i sl.)

5. za korištenje snage mora za grijanje i/ili hlađenje, postavljanje i upotrebu solarnog/fotonaponskog sustava te za druga inovativna rješenja koja se odnose na energetsku učinkovitost

6. za obavljanje proizvodnih i uslužnih djelatnosti (npr. morska solana, ugostiteljski objekt, objekt za proizvode ribarstva i akvakulture, uključujući žive školjkaše i dr.)

7. za objekt prometne infrastrukture i suprastrukture (aerodrom na vodi, helidrom i sl.)

8. za gospodarsko korištenje morske plaže

9. za pomorski servis, izgrađeni plažni ili bazenski objekt

10. za uzgoj ribe i drugih morskih organizama, s potrebnom popratnom infrastrukturom koja uključuje i plutajuće objekte koji su postavljeni na lokaciji koncesije i koriste se za djelatnost akvakulture

11. i za drugu namjenu

U srednjoročnom (trogodišnjem) planu davanja koncesija navode se gospodarska i druga područja u kojima se planiraju dati koncesije, građevine koje će se graditi, odnosno djelatnosti koncesije, planirani rashodi za koncesije i prihodi od koncesija, ocjena očekivane gospodarske koristi od planiranih koncesija. Uz ostalo u Planu  se utvrđuje planirani broj koncesija, predviđene vrste i predmete koncesija, rokove na koje se koncesije planiraju dati, pravnu osnovu za davanje koncesije, procijenjenu godišnju naknadu za pojedinu koncesiju, popis ugovora o koncesiji koji istječu u godini na koju se plan odnosi s napomenom za koje se koncesije planira novi postupak davanja koncesije te obrazloženjem razloga za eventualno neplaniranje davanja nove koncesije.

Postupak savjetovanja provest će se u razdoblju od 20.10.2023. do 20.11.2023. godine. Organizator i nositelj postupka savjetovanja je Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet u Zadarskoj županiji. Srednjoročni plan davanja koncesije na pomorskom dobru Zadarske županije za razdoblje od 2024. godinu do 2026. godine i Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju nalazi se na poveznici