Početna VIJESTI ZAPOČELI RADOVI U SKLOPU PROJEKTA „MREŽA DOMOVA“

ZAPOČELI RADOVI U SKLOPU PROJEKTA „MREŽA DOMOVA“

Danas, 25. studenoga 2021. godine održano je uvođenje u posao u sklopu projekta „Mreža domova“ za koji je potpisan Ugovor o bespovratnim sredstvima s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije dana 5. studenoga 2021. godine.

Nakon provedenog postupka javne nabave radova, odabrani su izvođači radova po grupama kako slijedi:

  • Grupa 1 – Izgradnja društvenog doma u Lisičiću – Petrim d.o.o. iz Jagodnje Donje,
  • Grupa 2 – Izgradnja društvenog doma u Nadinu – Tehma d.o.o. iz Zadra,
  • Grupa 3 – Izgradnja društvenog doma u Smilčiću – 1. faza – Petrim d.o.o. iz Jagodnje Donje,
  • Grupa 4 – Izgradnja društvenog doma u Vukšiću – Reliance d.o.o. iz Splita.

Za sve četiri grupe radova odabran je izvršitelj usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu GiN Company d.o.o. iz Zadra.

Ukupna vrijednost projekta je 14.169.024,32 HRK od čega će se 85% financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok će 15% osigurati korisnik Grad Benkovac – dio iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, te dio iz vlastitih sredstava.

Ovaj projekt obuhvaća izgradnju tri nova društvena doma u Vukšiću, Nadinu i Lisičiću, te rekonstrukciju društvenog doma u Smilčiću.

Ciljevi projekta su:

  • Osposobiti sekundarne društvene centre na području Grada Benkovca radi osiguranja geografski ravnomjerno raspoređenih uvjeta razvoja na cjelokupnom području Grada, 
  • Izgraditi društveni kapital lokalnog stanovništva osiguranjem društvene infrastrukture za provođenje aktivnosti društvenog, kulturnog, obrazovnog i rekreativnog karaktera.

Grad Benkovac provedbom projekata koji su sastavni dio Intervencijskog plana, pa tako i projektom „Mreža domova“, stvara preduvjete za ostvarenje vizije „Grad ugodan za življenje, poduzetnicima prilika za ulaganje, a turistima privlačan za posjećivanje“.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.