Početna VIJESTI ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA Usvojen novi Statut Zadarske županije: župan će imati jednog zamjenika,...

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA Usvojen novi Statut Zadarske županije: župan će imati jednog zamjenika, broj vijećnika smanjen s 41 na 37

Foto: zadarska-zupanija.hr

Na 22. sjednici Skupštine Zadarske županije održanoj elektroničkim putem na platformi Zoom na dnevnom redu su se našle 34 točke. Odmah na aktualnom satu svi klubovi vijećnika usuglasili su se da će se odreći jedne vijećničke naknade u korist akcije ZaDar za nju, namijenjenoj kupnji aparata za zračenje, linearnog akceleratora za zadarsku Opću bolnicu.

„Zahvaljujem vijećnicima, ali i svima ostalima koji se se do sada već nesebično uključili u ovu akciju. Naravno da će i Zadarska županija dati svoj doprinos, a već smo održali i radni sastanak s predstavnicima Lige protiv raka Zadar kako bismo uskladili daljnje korake. Zadar zaslužuje linearni akcelerator i uvjeren sam da ćemo zajedničkim snagama nabaviti ovaj uređaj našoj Općoj bolnici“, poručio je župan Longin.

Županijski vijećnici su odobrili Domu zdravlja Zadarske županije prodaju zemljišta u Ninu, početne cijene 2,5 milijuna kuna. Ovim novcem trebalo bi se urediti i opremiti 12 ambulanti u zgradi nove Poliklinike, od čega šest ordinacija pedijatrije i šest ordinacija ginekologije.

Zavodu za javno zdravstvo Zadar dana je suglasnost za plan nabave vrijedan 14 milijuna kuna u svrhu nabave dijagnostičkih sredstava za molekularnu dijagnostiku na BD MAX aparatu. Riječ je o jednogodišnjoj nabavi reagensa i potrošnog materijala za testiranje na COVID-19. Zavod za javno zdravstvo nabavu će planirati sukladno potrebama, odnosno epidemiološkoj situaciji.

Vijećnici su, uz ostalo, potvrdili odluku Upravnog vijeća Kazališta lutaka Zadar o imenovanju Iris Pavić Tumpe na još jedan mandat na čelu te županijske ustanove.

Usvojen je i novi Statut Zadarske županije, koji se usklađuje sa zakonskom promjenama koje je Hrvatski Sabor donio krajem prošle godine, a kojima će se smanjiti broj dužnosnika i vijećnika u županijama, gradovima i općinama. Nakon lokalnih izbora Zadarska županija, kao županija koja ima manje od 250.000 stanovnika, više neće imati dva zamjenika župana nego jednoga, a broj vijećnika u Skupštini bit će smanjen sa 41 na 37.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisuje se kako dva zamjenika i nadalje ima župan u županiji koja ima više od 250.000 stanovnika i gradonačelnik u gradu koji ima više od 100.000 stanovnika. Gradonačelnik u gradu koji ima od 10.000 do 100.000 stanovnika i gradu koji je sjedište županije (neovisno o broju stanovnika) također ima jednog zamjenika. Osim Zadra u ovu kategoriju ulazi i Benkovac s nešto više od 10.000 stanovnika, dok svi drugi gradovi i općine ostaju bez zamjenika.