Početna VIJESTI Županijska skupština usvojila rebalans proračuna za 2023. godinu

Županijska skupština usvojila rebalans proračuna za 2023. godinu

Vijećnici Županijske skupštine na svojoj su 13. sjednici većinom glasova usvojili rebalans proračuna Zadarske županije za 2023. godinu. Kako stoji u obrazloženju, izmjene i dopune proračuna izrađuju se zbog potrebe uravnoteženja prihoda i primitaka po izvorima financiranja, kao i rashoda i izdataka kroz aktivnosti i projekte vezanih uz te izvore financiranja i uključivanja rezultata poslovanja iz 2022. godine.

Usvojen je proračun u iznosu od 236,44 milijuna eura, što je za 3 posto više u odnosu na prethodni plan. Izmjenama i dopunama planira se 23,3 milijuna eura izvornih prihoda, što je povećanje od 10 posto u odnosu na početni plan. Od ukupno planiranih prihoda i primitaka 193,9 milijuna eura ili 82 posto odnosi se na proračunske korisnike Zadarske županije, a 43,5 milijuna eura (18 posto) na proračun Zadarske županije bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika.

„Rast izvornih prihoda očekuje se prvenstveno zbog povećanja naplate poreza na dohodak, naplate ostalih poreznih prihoda te povećanja očekivanih prihoda od refundacije EU projekata, a sve to uslijed uspješnog oporavka gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti“, pojasnila je pročelnica za financije i proračun Bibijana Baričević.

Upravni odjel za financije i proračun izdvojio je pojedine aktivnosti unutar proračuna Zadarske županije za koje su izdvojena dodatna sredstva, a bit će financirana iz izvornih županijskih sredstava u cilju povećanja i uravnoteženja kvalitete života stanovništva naše županije:

  • 0,5 milijuna eura za predfinanciranje EU projekata Bolji uvjeti za učenje kroz radBudi spreman i kompetentan te Medicinska+,
  • 0,3 milijuna eura za financiranje/predfinanciranje EU projekta STEM COUNTY,
  • 0,2 milijuna eura za kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu,
  • 0,2 milijuna eura za financiranje/predfinanciranje EU projekta Inkluzija,
  • 0,2 milijuna eura za predfinanciranje EU projekata agencija ZADRA NOVA, AGRRA i ustanove Inovacija,
  • 0,1 milijuna eura OB Zadar za aktivnost Opremanja ordinacije dentalne medicine za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom,
  • 0,1 milijuna eura Domu zdravlja Zadarske županije za preseljenje službi na adresu F. Alfirevića u Zadru,
  • 0,1 milijuna eura Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije za nabavu vozila hitne pomoći,
  • 0,1 milijuna eura za aktivnosti civilne zaštite te donacije udrugama civilnog društva.

Županijska skupština na današnjoj je sjednici usvojila godišnja izvješća o radu i izvršenju financijskog plana za 2022. godinu ustanova kojima je osnivač Zadarska županija, a prisegnule su i dvije nove vijećnice – Željana Popić koja je u skupštinu ušla kao zamjena Ivanu Matiću s liste MOST-a, dok je vijećnica Petra Žitko s kandidacijske liste SDP-AM-HSS-Centar-Glas zamijenila Antu Rubešu.