Početna VIJESTI “ŽUPANIJSKI OBJEKTIV” Županijske potpore za mikro poduzetnike: Do 3 tisuće eura za...

“ŽUPANIJSKI OBJEKTIV” Županijske potpore za mikro poduzetnike: Do 3 tisuće eura za kupnju opreme i strojeva

Zadarska županija i ove je godine raspisala Javni poziv za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima. Namjena dodjele potpora je očuvanje i poticanje poslovne aktivnosti za mikro poduzetnike na području Zadarske županije. Bespovratne potpore dodjeljuju se za nabavu opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva.  

„Pozivamo mikro poduzetnike koji zadovoljavaju uvjete da podnesu zahtjev za dodjelu potpore, a pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše 3 tisuće eura“, istaknuo je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam Ante Sjauš.
Sredstva u iznosu od 80 tisuća eura su osigurana u proračunu Zadarske županije za 2024. godinu. Korisnici potpore mogu biti mikro subjekti malog gospodarstva koji imaju od 2 do 10 zaposlenih, imaju sjedište i poslovanje na području Zadarske županije te obavljaju djelatnost tijekom cijele godine. Prijave se podnose za sufinanciranje projekata koji su provedeni ili će biti provedeni tijekom 2024. godine, a prihvatljivi troškovi su oni nastavli u razdoblju od 01. siječnja 2024. do podnošenja prijave.

„Ciljevi dodjela potpora su smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja, povećanje broja gospodarskih subjekata te konkurentnosti u sektoru malog gospodarstva. Programom se sufinancira zamjena dotrajalih, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti i sektor uslužnih djelatnosti, postizanje konkurentne prednosti i podizanje kvalitete stručne osposobljenosti zaposlenika, jačanje pozicije gospodarskih subjekata u sektoru malog gospodarstva i omogućavanje širenja poslovanja“, dodao je pročelnik Sjauš.  

Potpora za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine iznosi 50% prihvatljivih troškova, a najviše 3.000,00 eura po poduzetniku. Prihvatljivi troškovi po plaćenom računu ili ponudi, jesu nabava strojeva, radnih strojeva, alata i opreme pojedinačne vrijednosti veće od 500,00 eura bez PDV-a s rokom upotrebe duljim od godine dana.

U tekstu Javnog poziva objavljenog na mrežnoj stranici Zadarske županije propisani su namjena i uvjeti dodjele potpore, visina iznosa potpore, korisnici potpora, potrebna dokumentacija za obradu Zahtjeva, postupak dodjele potpora te ostala pitanja vezana za provedbu Programa.
Krajnji rok za podnošenje prijava je do 15. rujna 2024. godine, a dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona i adresu elektronske pošte Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam:  

023/350-342 – ante.sjaus@zadarska-zupanija.hr,  
023/350-437 – ante.vukasina@zadarska-zupanija.hr,  
023/350-439 – marta.hordov@zadarska-zupanija.hr,  
023/350-430 – bubicic@zadarska-zupanija.hr.
 
Iz Zadarske županije podsjećaju poduzetnike i na još uvijek aktualni program KREDITOM DO USPJEHA putem subvencioniranja kamata na kredite. Naime, ocjenjujući dosadašnja iskustva s kreditiranjem poduzetništva, stanje u gospodarstvu i potrebu da se malim i srednjim poduzetnicima poboljša pristup financijskim sredstvima, Zadarska županija osigurala je financijska sredstva za program subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite.  

Programom se odobravaju krediti u iznosu od 30 do 400 tisuća eura i to za investicije – kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih i poslovnih objekata, nabava nove opreme i sl. Županija će za odobrene kredite subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2 posto godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita. Rok otplate kredita može biti do 10 godina, a poček na otplatu kredita je do dvije godine.