Početna VIJESTI “ŽUPANIJSKI OBJEKTIV” Javni poziv za razvoj pametnih i održivih otoka u ITP-u...

“ŽUPANIJSKI OBJEKTIV” Javni poziv za razvoj pametnih i održivih otoka u ITP-u na nacionalnoj razini

Božidar Longin

Zadarska županija objavila je Javni poziv na dostavu prijava za sudjelovanje u postupku predodabira prihvatljivih prijavitelja te integriranih projektnih prijedloga u svrhu provedbe teritorijalne strategije za područje otoka Zadarske županije. Ove godine prvi put se uvodi poseban EU mehanizam za financiranje projekata na otocima što ukazuje na pravu povijesnu priliku za na naše otočane. Hrvatska je, inače, jedina EU članica koja će imati poseban financijski fond za otoke, poručuju iz Županije. Detalje je s nama podijelio župan Božidar Longin.

Za razvoj pametnih i održivih otoka u ITP-u na nacionalnoj razini izdvojeno je ukupno 150 milijuna eura, a od toga je 25,6 milijuna eura bespovratnih sredstava koja će biti na raspolaganju za otoke Zadarske županije. Župane, vjerujem da ste zadovoljni ovom, novom omotnicom iz EU-a?

To je uistinu velika prilika za naše otočane, jer je ovo prvi put da se uvodi poseban EU mehanizam za financiranje projekata na otocima, na čemu posebno zahvaljujemo Vladi RH, ministru Šimi Erliću i njegovom timu koji su prepoznali tu potrebu. Riječ je o zaista jedinstvenoj prilici jer do sada nije postojala ovoliko velika financijska omotnica za otoke Zadarske županije. Naime, radi se o više od 25 milijuna eura bespovratnih sredstava koja će biti na raspolaganju za naše otoke kroz projekte koji će svojom realizacijom doprinositi poboljšanju kvalitete života i rada u nizu otočnih mjesta. Financirat će se projekti koji se odnose na specifične potrebe otoka u području društvene, javne i poslovne infrastrukture, zaštite okoliša, prilagodbe klimatskim promjenama, valorizacije kulturne baštine i usluga, poticanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Sve to primjeri su projekata čija realizacija je planirana na otocima zahvaljujući sredstvima iz fondova EU, a koje su predlagali predstavnici općina i gradova koji u svom sastavu imaju otoke, odgovorio je.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Javnog poziva za predodabir su jedinice lokalne i područne samouprave, dakle općine, gradovi i županije, zatim javna poduzeća, trgovačka društva u javnom vlasništvu, vatrogasne organizacije, civilna zaštita, turističke zajednice i javne ustanove. Dopuštena su najviše tri projektna prijedloga po istom prijavitelju dok broj sudjelovanja u projektima u svojstvu partnera nije ograničen. Dakle, niz je mogućnosti za provedbu što boljih i uspješnijih projekata?

S obzirom na činjenicu da u Zadarskoj županiji imamo 150 otoka i otočića, jasno je da su nam otoci uvijek u fokusu te da je jedan od naših temeljnih ciljeva zadržavanje stanovnika na njima. A da bi stanovnici ostali, potrebno im je osigurati kvalitetne životne uvjete, s naglaskom na kvalitetnu infrastrukturu i radna mjesta. Zadarska županija jedna je od onih koja zasigurno najviše ulaže u infrastrukturu svojih otoka. Naravno, za sve te investicije potrebna su značajna financijska sredstva, a najviše novaca za razvojne projekte i dalje nam stoji na raspolaganju iz EU fondova. To su sredstva koje treba opravdati dobrim i kvalitetnim projektima, a upravo nam se ovim ITP mehanizmom otvara velika prilika za nastavak provođenja razvojnih projekata. Naravno, izuzetno je važna aktivnost općina i gradova u pripremi projektne dokumentacije i mogu reći da je većina njih, kroz niz sastanaka koje smo održali, pokazala aktivnost i dobru pripremljenost, što mene, kao župana, iznimno veseli”)

Prijava na Javni poziv koji je objavljen na mrežnim stranicama Zadarske županije dostavlja se u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte: otoci@zadra.hr. Rok za podnošenje prijava je 8. ožujka, a minimalan iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 500 tisuća eura. To nisu mala sredstva za otočne sredine?

Tako je, to nisu mala sredstva i trebamo ih iskoristiti. Svakako treba spomenuti da ništa od ovog nije došlo slučajno! Podsjetit ću da je Zadarska županija prva u RH donijela izradila i usvojila Teritorijalnu strategiju razvoja otoka kroz koju je definiran strateški okvir ulaganja. Na taj način smo osigurali sve preduvjete da naši otoci dobiju više od 25 milijuna eura bespovratnih sredstava. Značajnu ulogu u pripremi javnog poziva i svih potrebnih strateških dokumenata imala je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Također, zahvaljujemo Vladi RH, Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na iznimno uspješnoj suradnji u realizaciji svih koraka. Mi u Županiji ćemo, sa svoje strane, dati maksimum kako bi EU sredstva došla na naše otoke”.