Početna VIJESTI “ŽUPANIJSKI OBJEKTIV” Najribarskijoj hrvatskoj županiji dodijeljena financijska potpora

“ŽUPANIJSKI OBJEKTIV” Najribarskijoj hrvatskoj županiji dodijeljena financijska potpora

foto: novi radio

Zadarska županija se kroz godine profilirala kao najribarskija hrvatska županija. Zahvaljujući investicijama u infrastrukturu i nove tehnologije, na najbolji mogući način može iskoristiti svoje prirodne blagodati i geografske potencijale za razvoj ribarstva i marikulture te poljoprivrede, i to posebice ekološke. Više o svemu navedenom popričali smo s Danielom Segarićem, županijskim pročelnikom Upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove.

“Zadarska županija stoga ove godine objavljuje javni poziv za dodjelu sredstava potpora iz područja ribarstva i marikulture, a do 25. studenog 2023. otvoren je javni poziv za dodjelu sredstava potpora iz područja marikulture za 2023. godinu. Dodjela potpora odnosno provođenje i sufinanciranje projekata provodi se kroz razne mjere i aktivnosti. Tako se potpora može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama iz ranga mikro poduzeća tj. onim tvrtkama koje imaju manje od 10 zaposlenih i godišnji promet manji od 2.000.000,00 eura, a koji su nositelji dozvole za akvakulturu na području Zadarske županije. Kroz potpore će se moći sufinancirati primjerice priprema projektne dokumentacije u marikulturi, potpore za razvoj marikulture što uključuje nabavu proizvedene dugotrajne imovine za obavljanje djelatnosti uzgoja akvatičnih organizama, projekte promidžbe i marketinške pripreme proizvoda marikulture, hidrografska izmjera područja na kojem se obavlja djelatnost marikulture, uvođenje sustava analiza opasnosti kontrolnih točaka u objekte uključene u uzgoj, stručno usavršavanje za stjecanje novih znanja i vještina za zanimanja u akvakulturi, organizaciju stručnih skupova, edukacija, radionica i znanstveno-istraživačkih projekata, organizaciju manifestacija i događaja čiji je cilj promidžba i traženje proizvoda marikulture te podizanja svijesti o njihovoj održivosti. Također, program sufinanciranja uključuje i potpore za ulazak u sustave zaštite naziva prehrambenih proizvoda”, istaknuo je Segarić.

Na pitanje koliko će Županija sufinancirati projekte, Segarić je odgovorio kako će se Mjerama 1. i 2., odnosno Potpore za pripremu projektne dokumentacije u marikulturi i Potpore za razvoj marikulture, financirati do 50% ukupnih dokumentiranih troškova, a najveći pojedinačni iznos je do 4.000 eura po pojedinačnoj mjeri. Financiranje u Mjeri 3. je 100% i ograničeno je na 700 eura po korisniku. Ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 30.000 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine. Važno je napomenuti da se sufinancirati mogu troškovi nastali i plaćeni od 28. rujna 2022. do dana zatvaranja ovog javnog poziva.

“Javni poziv odnosio se na Kupnju mehanizacije, strojeva i opreme, biljnu proizvodnju, Stočarsku proizvodnju, Potporu za sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima i manifestacijama, Potporu za certificiranje i marketinšku pripremu proizvoda i Potporu za adaptaciju/gradnju i opremanje objekata za preradu i prodaju vlastitih poljoprivredno – prehrambenih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu (kušaonice i izletišta). Na Javni poziv za mjere 1, 2, 3 i 8 ( Kupnja  mehanizacije, strojeva i opreme, Biljna proizvodnja, Stočarska proizvodnja i Potpora za adaptaciju/gradnju i opremanje objekata za preradu i prodaju vlastitih poljoprivredno – prehrambenih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu (kušaonice i izletišta)). Pristiglo je 193 zahtjeva za potporu, a za mjere 6 i 7 (Potpora za sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima i manifestacijama, Potpora za certificiranje i marketinšku pripremu proizvoda pristiglo je 64 zahtjeva, ukupno je to 257 zahtjeva. Od pristiglih zahtjeva odbijeno je ukupno njih 51. U mjeri 1, 2, 3 i 8 odbijeno je 43 zahtjeva, a u mjeri 6 i 7 odbijeno je 8 zahtjeva”, kazao je zaključivši kako je konačno odobreno 102 Zahtjeva za dodjelu potpora u iznosu od 160.000,00 EUR-a.

  • 46 zahtjeva iz mjera 1, 2, 3 i 8 u iznosu od 142.662,37 EUR  te,
  • 56 zahtjeva za  mjere 6 i 7 u iznosu od 17.337,63 EUR-a.

Napomena: za mjere 1, 2, 3 i 8 bilo je osigurano 130.000,00 EUR-a, a za mjere 6 i 7 ukupno 30.000,00. EUR-a. S obzirom da nisu sva sredstva potrošena u okviru mjera 6 i 7 ostatak je prebačen na mjere 1, 2, 3 i 8, odnosno 12.662,37 EUR-a.