Početna VIJESTI “ŽUPANIJSKI OBJEKTIV” NATURA-JADERA s Društvom 20000 milja sklopila Ugovor o skrbi o...

“ŽUPANIJSKI OBJEKTIV” NATURA-JADERA s Društvom 20000 milja sklopila Ugovor o skrbi o područjima ekološke mreže silbenskog područja

NATURA-JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije sklopila je s Društvom istraživača mora – 20000 milja Ugovor o skrbi o područjima ekološke mreže HR3000053 Silba – podmorje i HR4000025 Silbanski grebeni. Ugovor o skrbi predsjedniku Društva istraživača mora „20000 milja“ Hrvoju Čižmeku uručio je ravnatelj NATURE-JADERE Damir Perić.

Ugovor je potpisan na Silbi u srijedu 22. svibnja 2024. čime su ujedno obilježena dva važna dana u zaštiti prirode – Dan zaštite prirode u Hrvatskoj i Međunarodni dan biološke raznolikosti koji se obilježavaju upravo 22. svibnja, te Dan Natura 2000 područja koji se obilježava 21. svibnja.

Uručenju ugovora na Silbi prisustvovali predsjednik Županijske skupštine Zadarske županije i predsjednik Upravnog vijeća NATURE-JADERE dr.sc. Zoran Šikić i članica Upravnog vijeća NATURE–JADERE Vesna Paleka kao i predstavnici Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije; voditelj Odsjeka za prostorno uređenje Zvonimir Dorkin i voditelj Odsjeka za komunalne poslove Josip Matić.

Natura-Jadera prva u Hrvatskoj

-Ugovor o skrbi dodijeljen je na temelju provedenog javnog natječaja, a njegovo sklapanje predstavlja važan iskorak u unaprijeđenu upravljanja područjima unutar ekološke mreže Natura 2000. Ovo je prvi takav ugovor u Hrvatskoj kojeg dodjeljuje jedna javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Povjeravanje skrbi o zaštićenom području, dijelu zaštićenog područja ili području ekološke mreže predviđeno je Zakonom o zaštiti prirode,  a na njegovoj pripremi NATURA-JADERA je surađivala s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije, Upravom za zaštitu prirode i Zavodom za zaštitu okoliša i prirode. Ugovor se dodjeljuje na vrijeme od 9 godina, odnosno do isteka Plana upravljanja područjima ekološke mreže otoka Silbe (PU 6100), a skrbnik se njime obvezuje surađivati s javnom ustanovom u provođenju njime predviđenih mjera zaštite, rekao je ravnatelj NATURE-JADERE Damir Perić.

Josip Hren, načelnik Sektora za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti  u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije uputio je NATURI-JADERI i Društvu 20000 milja čestitku u kojoj istaknuo kako je prije nekoliko mjeseci uspješno je završen projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“  ukupne vrijednosti 24.749.349 EUR, od čega je EU sufinanciranje iznosilo 21.037.023 EUR, a kao jedan od rezultata izrađeno je 99 planova upravljanja za 374 područja ekološke mreže Natura 2000.

-Jedan od izrađenih planova je Plan upravljanja područjima ekološke mreže otoka Silbe, koji pokriva tri područja ekološke mreže – Silba, Silbanski grebeni i Silba-podmorje. Osim klasičnog upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže od strane javnih ustanova osnovanih upravo zbog upravljanja, Zakon o zaštiti prirode omogućava upravljanje putem povjeravanja skrbi o zaštićenom području ili području ekološke mreže drugim pravnim ili fizičkim osobama. Nadamo se da će ovo potpisivanje potaknuti i druge javne ustanove da raspišu natječaje za povjeravanje područja ekološke mreže ili zaštićenih područja na skrb čime mogu rasteretiti svoje upravljačke kapacitete. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, osim što je aktivno sudjelovalo putem svojih članova u radnoj skupini za provedbu natječaja i izradu ugovora o skrbi, na ugovor je dalo prethodnu suglasnost. Potpisivanjem ovog Ugovora o skrbi institut povjeravanja na skrb prvi put je konzumiran u povijesti zaštite prirode. Čestitamo NATURI-JADERI i odabranom skrbniku na potpisivanju ugovora i želimo puno uspjeha u obavljanju zahtjevnih poslova skrbi!, napisao je u čestitci Hren.

Šikić: Još više otvaramo sektor zaštite prirode

– Upravljanje zaštićenim područjima prirode povjerava se ustanovama zaštite prirode na nacionalnoj ili regionalnoj razini, u ovom slučaju – javnoj ustanovi NATURI-JADERI za područje Zadarske županije. Glavni instrument zaštite prirode u EU je ekološka mreža Natura 2000 a Hrvatska je pristupanjem u EU morala definirati upravljača tim područjima. Sve do danas to su bile isključivo javne ustanove, a sad prvi puta činimo iskorak time što se skrb o području ustupa trećoj strani.  Tim činom nadležnost županijske ustanove i osnivača  – Zadarske županije nije prestala jer su i dalje upravljačka prava,   aktivnosti  i obveze – isti. Skrb je nova zakonska kategorija, zapravo iskorak. Skrbnik će provoditi planom upravljanja propisane mjere očuvanja ovih značajnih lokaliteta. Iskorak je zato što na ovaj način još više otvaramo sektor zaštite prirode svima jer zaštita prirode ne može biti privilegija samo konkretnog strukovnog područja. Izražavam zadovoljstvo što Zadarska županija to čini prva, te čestitam NATURI-JADERI na ovom iskoraku, kao i skrbniku  – Društvu istraživača mora 20000 milja, a istodobno sam uvjerenja da skrb ide u prave ruke te da imaju sve potrebne kapacitete i reference, istaknuo je prilikom potpisivanja Ugovora o skrbi dr.sc. Zoran Šikić, predsjednik Županijske skupštine Zadarske županije i predsjednik Upravnog vijeća NATURE-JADERE.

Zaštita prirode je odgovornost svih nas

– Svatko tko razumije zaštitu prirode i sustav zaštite prirode, prepoznat će važnost ovog ugovora. To nije običan ugovor. On predstavlja promjenu paradigme. Predstavlja presedan. Zato smo za njegovo potpisivanje i odabrali najvažniji dan – Dan zaštite prirode u Hrvatskoj, ujedno i Međunarodni dan bioraznolikosti čiji ovogodišnji moto „Budi dio plana“ nije mogao biti primjerniji našem događanju. Zaštita prirode nije činovnički posao. Zaštita prirode, zaustavljanje gubitka bioraznolikosti i preokretanje negativnih trendova je zadatak svih nas. Upravo je i smisao ovog zajedničkog upravljanja područjima ekološke mreže da uz zajedničke snage Županije, Ustanove, Društva i Silbenjana očuvamo prirodu i našu budućnost. U okviru Ugovora o skrbi o područjima ekološke mreže HR3000053 Silba – podmorje i HR4000025 Silbanski grebeni, provoditi će se mjere zaštite iz plana upravljanja koje se prvenstveno odnose na očuvanje mora i podmorja otoka Silbe i Silbenskih grebena, točnije – ciljnih staništa ovih područja ekološke mreže i to naselja posidonije, grebena, halofitne vegetacije na obali te obalnih stijena s endemičnim vrstama mrižice. Provodit će se različite aktivnosti, sve u cilju očuvanja prirode pa tako i možda dugoročno najvažnija stvar – edukacija odraslih, mladih i najmlađih kako bismo se razvili u odgovorne i svjesne pojedince, istaknula je mr. sc. Morana Bačić, dipl. ing. biologije i ekologije, stručna voditeljica u NATURI-JADERI.

Na ovaj način moguće je za zaštitu područja koji su obuhvaćeni ugovorom osigurati povlačenje sredstava iz EU fondova, ne samo putem projekata NATURE-JADERE, već i putem projekata koje provodi Društvo 20000 milja. Društvo već više od 20 godina provodi projekte vezane uz zaštitu i istraživanje mora, obale i podmorja diljem Jadrana, uključujući i područje sjevernodalmatinskog arhipelaga. Ova zadarska udruga jedan je od ključnih predstavnika civilnog sektora u zaštiti prirode u Hrvatskoj te aktivno surađuje sa sveučilištima, istraživačima, javnim ustanovama i državnim tijelima u nastojanju da se Jadransko more aktivno istražuje, a staništa i vrste, kojima je ono dom, ostanu dobrog stanja očuvanosti. Na širem silbenskom području prisutni su već osam godina gdje, uz redovita istraživanja naselja posidonije, grebena, algi, koraligenskih zajednica, morskih špilja, važnih vrsta poput riba, trpova, ježinaca i spužava, provode i brojne edukativne aktivnosti za djecu, mlade i odrasle. Silba im je i baza za internacionalnu ljetnu školu biologije i ekologije mora na koju od 2019. godine dolaze studenti iz cijelog svijeta. Uz to, aktivno promiču građanske akcije te su organizirali mnogobrojne akcije čišćenja obale, plaža i podmorja. U svemu tome najveću im podršku daje upravo lokalna zajednica Silbe i okolnih otoka, te će upravo s njima nastaviti usko surađivati u očuvanju silbenskog podmorja.