Početna VIJESTI “ŽUPANIJSKI OBJEKTIV” Otvoreni javni pozivi za predlaganje programa javnih potreba u kulturi,...

“ŽUPANIJSKI OBJEKTIV” Otvoreni javni pozivi za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu  i tehničkoj kulturi

Do 30. listopada otvoreni su javni pozivi Zadarske županije za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu  i tehničkoj kulturi. U javne potrebe u  kulturi Zadarske županije za 2024. godinu uvrstit će se programi, djelomično ili u cijelosti, i to za: djelatnost ustanova u kulturi kojima je osnivač Zadarska županija, ustanova u kulturi kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne samouprave s područja Zadarske županije, programi gradova i općina, programi amaterskih udruga, znanstveno-istraživački programi, filmski, video, TV, radio i multimedijalni programi, programi glazbene kulture, nakladnička djelatnost, izložbeno-scenski programi i programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu.

Prijave projekata i programa u kulturi podnose jedinice lokalne samouprave,  ustanove,  udruge, umjetničke organizacije, trgovačka društva i fizičke osobe ukoliko se njihovi projekti i programi odnose na javne potrebe od interesa za Županiju kao cjelinu.

Vezano uz  javne potrebe u športu Zadarske županije za 2024. godinu uvrstit će se programi za poticanje i promicanje športa koji se odnose na  provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i saveza, športske pripreme, domaća i međunarodna natjecanja, oni koji se odnose na opću i posebnu zdravstvenu zaštitu, športsko rekreativne aktivnosti građana, športske aktivnosti djece s teškoćama u razvoju, te parašportaša i gluhih športaša, kao i planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Zadarasku županiju.

Pravo prijave programa i projekta  u športu imaju pravne osobe sa sjedištem u Zadarskoj županiji koje su registrirane za djelatnost športa, učlanjene u nacionalni i županijski športski savez  i lokalnu športsku zajednicu .

Športska zajednica Zadarske županije objedinjuje i predlaže sukladno Kriterijima za vrednovanje i odabir programa javnih potreba u športu  športske zajednice zadarske županije koji su vidljivi na službenoj stranici Športske zajednice Zadarske županije: Kriteriji za vrednovanje Programa javnih potreba u športu Zadarske županije (szzz.hr), a  Zadarska županija u propisanoj proceduri utvrđuje te donosi Program javnih potreba u športu Zadarske županije. Znači, što se tiče financiranja programa iz područja športa, sve isplate odnosno ugovori idu preko Športske zajednice Zadarske županije.

U javne potrebe u tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2024. godinu uvrstit će se programi, djelomično ili u cijelosti i to za poticanje i promicanje tehničke kulture, programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, specifični programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina koji obuhvaćaju darovitu i hendikepiranu  djecu, programi prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika i programi organiziranja inventivnog rada, organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija (izložbi, sajmova i sl.) i nabavku opreme i održavanje objekata tehničke kulture od interesa za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

“Ovaj naš redoviti natječaj ima za cilj podržati  kreativnost, sportske aktivnosti i tehničke inovacije među našim građanima. Zadarska županija prepoznaje važnost kako kulture tako i sporta te tehničke kulture i želi ih podržati na svaki mogući način. Javni poziv je otvoren za sve pojedince, organizacije i udruženja koji imaju projekte ili ideje koje doprinose kulturnoj raznolikosti, sportskim dostignućima ili tehničkim inovacijama u našoj županiji. Ono što je novost ove godine je to da sve prijave idu  elektronskim putem, a detaljnije informacije mogu se dobiti na službenoj mrežnoj stranici Zadarske županije pod aktivnim natječajima”, rekao je pročelnik za kulturu, obrazovanje i sport Ivan Šimunić.