Početna VIJESTI “ŽUPANIJSKI OBJEKTIV” Županijske potpore za 15 projekata udruga iz ruralnog razvoja

“ŽUPANIJSKI OBJEKTIV” Županijske potpore za 15 projekata udruga iz ruralnog razvoja

Uz redovne potpore koje osigurava proizvođačima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zadarska županija i ove je godine osigurala sredstva za potpore udrugama. Tako je kroz dva javna poziva koja su objavljena u 2023. godini ukupno isplaćeno 15.000,00 eura. Nastavak je to ulaganja u rad udruga iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, marikulture i zaštite životinja na području naše županije, a ukupno će se ove godine sufinancirati 15 njihovih projekata.

“Putem ovih javnih poziva bilo je moguće financirati više različitih aktivnosti i projekata koji su od interesa za opće dobro u Zadarskoj županiji, sukladno strateškim i planskim dokumentima Zadarske županije, u prioritetnim područjima poljoprivrede i ruralnog razvoja, marikulture, ribarstva i zaštite životinja”, rekao je resorni pročelnik Daniel Segarić  i dodao kako se  sufinanciralo  poticanje osnivanja novih poljoprivrednih udruga i klastera koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili agroturizmom, udruga i klastera koji se bave ribarstvom i marikulturom, udruga i klastera koji se bave zaštitom životinja, zatim poticanje rada i projekti udruga i klastera, organizacija stručnih skupova, edukacija, radionica te provođenje znanstveno stručnih projekata, organizacija i sudjelovanje na manifestacijama i događanjima koji za cilj imaju promociju poljoprivrednih proizvoda, proizvoda ribarstva i marikulture, odnosno zaštitu životinja te provođenje mjera u cilju povećanja odgovornog ponašanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.

U 2023. godini je ukupno stiglo 17 zahtjeva. Temeljem provedenog prvog javnog poziva zaprimljeno je osam prijava, od čega ih je šest ostvarilo pravo na financijsku potporu, a u drugom javnom pozivu zaprimljeno je ukupno devet prijava te su sve odobrene.

Pravo na financijsku potporu ostvarile su Udruga vinogradara i vinara Nadin, Udruga obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava „Volim domaće“, Udruga vinara Zadarske županije, Udruga Zadarske šapice, Udruga maslinara Zadarske županije, Zavičajni klub Janko Mitrović Zelengrad, Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, Udruga za zaštitu okoliša, promicanje ekološke proizvodnje i održivog razvoja Volim Vlašići, Udruga Kreativa – Lazaret, Udruga pčelara “Velebit” te Udruga prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista Zadarske županije.

Udruga Zavičajni klub Janko Mitrović iz Zelengrada jedna je od udruga koja je svojim aktivnostima postala prepoznatljiva i izvan granica Zadarske županije, a potiče razvoj ruralnog dijela županije. Udruga je osnovana je 2000. godine i broji 45 aktivnih članova.

Tradicionalno organiziraju manifestaciju PRISNAC FEST. Ove godine održano je 14. izdanje te manifestacije koja je obuhvatila razna događanja, od  tradicionalnih igara kao što su hvatanje koze, buće na neravnoj ledini, alke u karioli i kamena s ramena do predavanja na temu kako do EU fondova u ruralnom području, izložbi fotografija s motivima Bukovice i izlaganja OPG – ova s područja Bukovice i Ravnih kotara.

„Na Prisnac Festu je pripremljeno i besplatno podijeljeno posjetiteljima 500 kg divljači, 3 bukovačka bika na ražnju, 16 jaradi te je za vrhunac manifestacije ispečen i podijeljen Prisnac ispod peke promjera 3 metra u koji je utrošeno oko cca 100 kg potrebnih namirnica. Kako smo mi neprofitabilna udruga koja samostalno organizira ovu manifestaciju, bez potpore Županije koja bilo bi nemoguće organizirati istu te privući oko 6000 posjetitelja u jedno malo mjesto Zelengrad koje broji oko 50 stanovnika. Moram napomenuti da je sve počelo prije 14 godina kada je na manifestaciji sudjelovalo šest izlagača i bilo je 300 posjetitelja“, rekao je Ivica Mitrović, predsjednik Udruge Zavičajni klub Janko Mitrović istaknuvši važnost potpora s regionalne i lokalne trazine u organizaciji manifestacije.

„Zahvaljujem Zadarskoj županiji u ime naše udruge, ali i u ime svih ostalih što je prepoznala potrebu za pomoć u radu udruga. Naša udruga već 10 godina redovno se javlja na javne pozive koje raspisuje Zadarska županija i svaka pomoć nam je itekako bitna. Vjerujemo da trenutno ima još udruga u našoj Županiji koje bi se izdigle iz sadašnjih okvira i iznjedrile projekte po kojima bi bili prepoznatljivi poput naše koja je postala sinonim za Prisnac. Pitanje je koliko bismo mi uspjeli na našem putu da nije bilo potpore Županije i grada Obrovca“, dodao je Mitrović.