Početna VIJESTI FOTO NOVI RADIO: Niknulo veliko ilegalno odlagalište otpada prije raskrižja na “Maziji”

FOTO NOVI RADIO: Niknulo veliko ilegalno odlagalište otpada prije raskrižja na “Maziji”

Zbog neodgovornih građana kojima je očito lakše baciti svoj otpad negdje u prirodu, uz cestu, umjesto zbrinuti u za to predviđene kontejnere ili u reciklažno dvorište, ni Zadarska županija nije pošteđena ilegalnih odlagališta otpada. Zadnjih dana pojavilo se još jedno takvo na cesti  Ž607 Ražanac-Poljica-Bokanjac-Zadar, malo prije raskrižja na „Maziji“. Bilo smo nam licu mjesta i fotografirali nagomilano smeće koje očito nikome ne smeta.

Nakon što smo fotografirali ilegalno odlagalište otpada, kontaktirali smo Robertina Dujelu, gradskog pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša. “Riješavanje je u tijeku nastojat ćemo i onemogućit potencijalno novo onečisćenje”, izvijestio nas je Dujela. Nadamo se da će tako i biti.

FOTO: Novi radio

Nažalost, ovo je realnost. Automobilske gume, odbačena bijela tehnika, vrećice pune miješanog smeća lepršaju uz cestu – prizori su koji bi trebali zgražati sve i potaknuti odgovorne na rješavanje problema.  No, pomaka ipak ima.

Sustav evidencije lokacija odbačenog otpada

Podsjetimo, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izradilo je sustav evidencije lokacija odbačenog otpada (ELOO) koji je od 1. siječnja 2020. pušten u testni rad u produkcijskom obliku te je osim registriranih korisnika dostupan i javnosti. Riječ je o sustavu koji čini dio informacijskog sustava gospodarenja otpadom, a što je propisano Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Osim što je prvenstveno namijenjen komunalnim redarima za unos, obradu i pregled lokacija odbačenog otpada, višekorisnički sustav dostupan je i široj javnosti. Tako građani mogu obavijestiti komunalne redare o lokacijama odbačenog otpada i doprinijeti ekološkoj očuvanosti lokalne zajednice.

Odbačeni otpad građani mogu prijaviti na mrežnoj stranici ELOO na način da odaberu županiju, grad/općinu, opišu lokaciju i vrstu odbačenog otpada te prilože fotografiju odbačenog otpada. Nakon prijave odbačenog otpada od strane građana komunalni redari zaduženi za lokaciju na kojoj je otpad prijavljen dobivaju obavijest kako bi mogli obraditi prijavu. Sustav također omogućuje registriranim korisnicima (inspektori zaštite okoliša, djelatnici u županijama, ministarstvima i ostala nadležna tijela) pregled podataka za ona područja nad kojima imaju nadležnost.

Najkasnije počevši od 23.10.2020. godine, komunalno redarstvo jedinice lokalne samouprave dužno je ispitati svaku prijavu zaprimljenu putem ELOO u primjerenom roku ne duljem od 8 dana od dana podnošenja prijave u ELOO te u roku od 8 dana od dana postupanja po prijavi upisati u aplikaciju status postupanja.

Čuvajmo naš okoliš zbirnjavanjem otpada na adekvatan način.