Početna HRVATSKA JURIN IDE U MIROVINU Denis Ikić preuzeo Županijsku Komoru Zadar

JURIN IDE U MIROVINU Denis Ikić preuzeo Županijsku Komoru Zadar

Na četvrtoj sjednici Gospodarskoga vijeća ŽK Zadar, održanoj u hotelu Kolovare u Zadru 9. rujna, vijećnici su za novog predsjednika vijeća, ujedno i za predsjednika ŽK Zadar, jednoglasno izabrali Denisa Ikića, koji je do sada u zadarskoj komori obnašao dužnost direktora.

Nakon dvadeset i osam godina rada u komori dosadašnji predsjednik Dario Jurin, koji je sjednicu otvorio i vodio, od 1. listopada odlazi u mirovinu. Izrazio je zadovoljstvo dugogodišnjom suradnjom s gospodarstvenicima tijekom obnašanja funkcije predsjednika te uvjerenje da će novoizabrani predsjednik Ikić, koji po statutu HGK ispunjava sve uvjete za predsjedničku funkciju, nastaviti vršiti tu dužnost na zadovoljstvo gospodarstvenika i dobrobit građana općenito.

Novoizabrani predsjednik Denis Ikić, koji će 1. listopada započeti četverogodišnji mandat, članovima Gospodarskog vijeća izložio je plan rada ŽK Zadar u narednom razdoblju, istaknuvši usluge Digitalne komore poduzetnicima, četiri europska projekta u kojima je ŽK Zadar sada partner, planirane aktivnosti obrazovanja članica HGK, posebno in-house seminare, sektorski rad u strukovnim skupinama te nastavak suradnje s jedinicama lokalne samouprave.

Članovi Gospodarskog vijeća zahvalili su dosadašnjem predsjedniku na suradnji i zastupanju njihovih interesa u tijelima izvršne državne vlasti i izrazili nadu u njen nastavak i u idućem četverogodišnjem mandatu novog predsjednika Gospodarskog vijeća i ŽK Zadar Denisa Ikića.

Na kraju sjednice članovi Gospodarskoga vijeća jednoglasno su predložili da se Dariju Jurinu dodijeli priznanje Zlatna plaketa Gospodarskoga vijeća Zadarske županije za životno djelo, obrazloživši tu odluku dvadesetosmogodišnjim djelovanjem predsjednika Jurina na razvoju gospodarstva, športa te brojnim inicijativama i akcijama donacija zdravstvenom sustavu Zadarske županije.