Početna I-NOVI Nakon Benkovca, AGRRA otvara urede u Poličniku i Gračacu

Nakon Benkovca, AGRRA otvara urede u Poličniku i Gračacu

Nakon ureda u Benkovcu, Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA otvara dva nova ureda  1. listopada 2021 godine i to ured u Poličniku koji će se nalaziti u modernom poduzetničko-poslovnom prostoru Centra za Razvoj i Edukaciju na adresi Grabi 26. Dok će se ured u Gračacu nalaziti u prostorijama zgrade Općine na adresi Park sv. Jurja 1. Cilj je unaprjeđenje procesa realizacije poslovnih poduhvata u svrhu podupiranja razvoja gospodarstva i jačanje kapaciteta lokalnih dionika na ruralnom području Zadarske županije.

Koordinator projektnog ureda AGRRA-e u Benkovcu je Neven Jurjević, dipl.ing., savjetnik za poljoprivredu, ureda u Poličniku Branimir Baždarić, dipl.ing., savjetnik za ribarstvo i marikulturu,  te ured u Gračacu kojem je koordinator Senad Salihović, mag.ing.agr., savjetnik za zaštitu okoliša i lovstvo. Spomenuti tim koordinatora će svojom stručnošću i znanjem kroz suradnju s lokalnim dionicima iz javnog, privatnog i civilnog sektora razvijati i pomagati u provedbi projekata od značaja za ruralni prostor Zadarske županije.